Vår syn

Vi tror på individens vilja att utvecklas!
Att alla har en vilja att lära sig nya saker, att inspireras tillsammans med andra, att ständigt vilja bli bättre. 
Vi är övertygade om att kompetens och lärande blir framtidens konkurrensfördel.

De organisationer som förstår detta och skapar förutsättningar för ett modernt lärande för sina anställda, sina kunder och sina partners är de som kommer lyckas i framtiden.

Framtidens lärande 

Först och främst, vad är framtidens lärande? Det handlar om att möjliggöra lärande på ett nytt sätt, digitalt, kontinuerligt och informellt. Lärandet kommer ske överallt och nätverk är det nya klassrummet. Vi måste bli bättre på att möjliggöra socialt lärande och få människor med olika kompetenser att mötas.

Dessutom behöver vi ta mer hänsyn till individens egen drivkraft för att få större utväxling på lärandet. Vår vision är att lärandet i framtiden kommer integreras i vårt sätt att vara och bli en grundförutsättning för att leva.

Lärande organisationer 

Organisationer står inför stora utmaningar när de tar nästa steg in i en digital framtid. Förmågan att lära sig blir allt viktigare och organisationer måste förändras för att stödja en kontinuerlig inlärningsprocess, så att innovation kan ske och nya idéer kan komma upp.  

Organisationer behöver uppmuntra medarbetarna att ständigt lära sig genom att ge dem kunskap om lärande. Men också verktyg och tid. Vi pratar om att bygga en kultur av lärande där alla är med och bidrar. Det är ett effektivt sätt att både öka prestation och möjliggöra innovation.  

Att skapa en lärande organisation är ett långsiktigt arbete och för att lyckas krävs ledare med ambitioner och visioner och medarbetare som vill vara med på resan.  

Ledarens nya roll 

Även ledarnas roll måste förändras. Framtidens ledare ska vara en kulturbärare av framtidens lärande organisation och fungera som facilitator för medarbetarens utveckling.  

För dig som chef så är det bästa och snabbaste tipset att intresserade dig för ditt eget lärande. Genom coaching kan du utvecklas som ledare och lära dig mycket om dig själv. Att vara en framgångsrik ledare är att våga utmana dig själv och vara öppen för att se saker på nya sätt. När du själv tycker att lärande är viktigt och intressant får du med dig dina medarbetare. 

Genom att vara delaktig och intresserad av vad dina medarbetare lär sig kommer du att stötta i deras utveckling. Ställ frågor om vad de lärt sig. Vad kan dina medarbetare dela med sig av till fler i din grupp? Eller lägg in samtal om lärande som ett stående inslag i era veckomöten. Vad kan ni som team lära av varandra? 

Lärande handlar om motivation och dialog och där har du som chef en viktig roll att fylla. Men det kommer inte ske av sig själv och det kräver planering av dig som chef. Du behöver hitta tid och prioritera dessa samtal med ditt team och medarbetare. Så avsätt lite tid för detta, det är en investering både i dig själv och i dina medarbetare.  

Individens ansvar  

Idag måste vi alla tänka på vår egen framtid och planera för våra karriärer. Vi måste se till att vi är anställningsbara både i dag och i morgon och ta ett större ansvar för vår egen utveckling. 

Det finns så mycket att vinna på att göra det och det kommer att hjälpa dig i din karriärutveckling. Men det finns också en personlig aspekt av lärande som handlar om att kompetens bygger självförtroende. Genom att lära dig nya saker och vara intresserad kan du ta dig an nya utmaningar. Och allt börjar med motivation. Om du verkligen vill lära dig hittar du tid och väg.  

Vi pratar idag om kontinuerligt lärande. För oss är kontinuerligt lärande ett sätt att vara, att vara intresserad, redo att förändras, vara öppen för nya idéer och erfarenheter, och att aktivt söka och planera lärande.  

Vi pratar också om learnability, som är förmågan att lära. Idag är själva förmågan att lära sig viktigare än din faktiska kompetens eftersom du då faktiskt kan anpassa dig efter den ständigt föränderliga omvärlden.

Ekosystem och verktyg för lärande 

För att möjliggöra och sprida lärandet på ett effektivt sätt behöver vi bygga upp ett ekosystem av digitala verktyg. Det börjar nästan alltid med en lärplattform men beroende på vad plattformen innehåller behöver det kompletteras med en rad andra verktyg för till exempel kursproduktion, video och kunskapsdelning. ​

Genom att synliggöra det utbud som finns i lärplattformen och göra innehållet sökbart och överskådligt, ökar vi chanserna att innehållet faktiskt används. Men det handlar också om att ha rutiner och processer på plats för att ta fram bra lärmaterial. Vi vill ju att det vi erbjuder ska vara relevant och up-to-date. Genom att använda utvecklingsmetoder som till exempel Design Thinking säkerställs att materialet är anpassat för målgruppen.​

I dag behöver vi också fundera på i vilken utsträckning AI kan hjälpa oss. Genom att göra en ordentlig kravspecifikation som börjar i lärstrategin kan vi identifiera komponenter som är viktiga i ekosystemet. 

Gör lärandet mer relevant med Design Thinking

Den digitala transformation som nu pågår påverkar alla områden, så även lärandet. Det är inget nytt. Det produceras allt mer digitala utbildningslösningar och organisationers kurskataloger fylls på med e-learning, filmer…​

Lärande och artificiell intelligens

Under senaste tiden har det bubblat mycket om Artificiell intelligens, och när AI-tjänsten ChatGPT provlanserades nyligen kunde många fler prova på själva. De fick en miljon användare registrerade på sex…​

Lärplattform med eller utan AI

Allt fler företag inser nyttan med fri tillgång till lärande, och att ju mer medarbetarna tar ansvar för sitt lärande, desto mer blir man en ”lärande organisation”. Det här var…​

Josh Bersin om hur AI påverkar lärandet

AI kommer förenkla vårt arbete på många sätt och det kommer också påverka oss som jobbar inom HR och Learning. Och detta inom en snar framtid! I den här podden…​