Utbildning

Utbildning

Nedan ser du de kurser Learntech erbjuder för närvarande.

Storyline 360 - En dag

Sammanfattning

Articulate Storyline är ett uppskattat författarverktyg med stora möjligheter till interaktiva kurser.
Man kan inte bara göra skärminspelningar, jobba med avancerade interaktioner samt publicera i html5 eller direkt till iPad. Nu kan man dessutom jobba med motion paths, interaktiva reglage, nya triggers, fler animeringar, bättre kontroll över texten. Programmet utvecklas ständigt!
I den här kursen går vi igenom allt från grundläggande funktioner i programmet till mer avancerade funktioner.

Beskrivning

Vi går igenom, steg för steg, hur du producerar kurser med Storyline 360. Vi tittar på hur man kan jobba med interaktioner. Även såna som funkar bra på en touch-screen som iPad.
Vi lär oss hur man gör skärminspelningar, hur man rättar till misstag i inspelningen samt hur zoomfunktion fungerar.
Vi ser hur man enkelt importerar färdiga PowerPoint-presentationer och hur man jobbar vidare med dem i programmet.
Vi lär oss hur man jobbar med motion paths, hur interaktiva reglage fungerar, hur man kan använda dynamisk sidnumrering, hur triggers fungerar och hur man kan lyfta nivån på sina kurser genom att använda variabler.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill producera kurser med hjälp av Stoyline. Du bör ha viss vana att arbeta med PowerPoint och kursproduktion sen tidigare.

Lärare

Gustaf Sylvin

Pris/deltagare

6 500 kr

Speciella villkor

Egen dator med provversion av Storyline 360.

 

Gamification - En dag

Sammanfattning

Kursen sätter begreppet Gamification på kartan. Vad är det? Vad är det inte? Vi jämför olika definitioner och kokar ner det till något praktiskt användbart. Hur kan man använda Gamification med enkla medel för att nå långt med att fånga in och engagera eleven?

Beskrivning

Vi tittar på olika definitioner av Gamification. Vi lär oss om spelmekanismer och spelkomponenter. Därefter lämnar vi teorin och ser vad man med hjälp av Storyline, eller annat författarverktyg för den delen, kan åstadkomma. Hur ska man tänka? Vilka verktyg har man till sin hjälp? Kursen är full av praktiska övningar där du får testa olika grepp.

 Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av Gamification och har erfarenhet av Storyline sen tidigare.

Lärare

Gustaf Sylvin

Pris/deltagare

5 500 kr

Speciella villkor

Egen dator med provversion av Storyline 3/360.

Kursledare

Gustaf Sylvin har mångårig erfarenhet som kursledare både på Medieinstitutet och inom den privata och offentliga sektorn. Deltagarantalet kan variera från stora grupper ner till individanpassade kurstillfällen för en eller två personer.

Hans pedagogik är övningsdriven och engagerande. Han strävar efter att utmana kursdeltagarna för befästa deras kunskap samtidigt som han vill att deltagarna lämnar kursen med en aha-upplevelse.

 

Anmälan och frågor

+46 704-61 24 21
gustaf.sylvin@learntech.se