Lärplattform med eller utan AI

1024 512

Allt fler företag inser nyttan med fri tillgång till lärande, och att ju mer medarbetarna tar ansvar för sitt lärande, desto mer blir man en ”lärande organisation”. Det här var en av drivkrafterna till Learning Experience-plattformarna, LXP, dök upp på marknaden för ett par år sedan. Medarbetarna hade tröttnat på sina gamla tungrodda LMS (Learning Management System) och företagen ville ge användarna en bättre lärupplevelse. På köpet fick man ofta en möjlighet att enkelt producera sina egna digitala utbildningar, och förenkla kursadministrationen. Learning Experience-plattformarna hade mindre funktionalitet, javisst, men de var mycket smidigare och slutanvändarna gillade det de såg.

Begreppet LXP har mognat men betyder fortfarande olika beroende på vilken lärupplevelse det handlar om. Och idag räcker det inte med att gränssnittet försöker efterlikna ”Netflix”. De nyetablerade LXP-aktörerna lägger till mer och mer administrativa funktioner, samtidigt som de etablerade LMS-plattformarna – som har länge dragits med otympliga användargränssnitt – utvecklas. Frågan många ställer sig nu är om man behöver både och. En bra fråga. Vårt svar är att om man gör en bra behovsanalys så kommer man hitta den lärplattform som bäst matchar ens behov. Oberoende av vilken etikett plattformen har.

  I vissa fall kan det faktiskt vara nödvändigt med ett bra LMS för att hantera organisationens breda kurskatalog, och ett lättare LXP för ett visst kunskapsområde där användarkontroll och uppföljning inte har lika stor betydelse. Det kan handla om en utbildningskampanjer, produktutbildningar för en säljkår eller om målgruppen inte är anställda. Många LXP-initiativ har startat som introduktionsutbildningar, utan att organisationen för den skull kunnat pensionera sitt LMS. Lärplattformarna har levt vidare parallellt. Men det bästa är ju att hitta ett lättanvänt system som dessutom har den funktionalitet för lärande och kompetenshantering som man behöver. 

En spaning inför framtiden är att artificiell intelligens kommer diskuteras överallt. Chat GPT och MS Copilot utmanar oss och AI-framtiden är till viss del redan här. Lärplattformarna har också börjat nyttja AI, först och främst för att sammanfatta stora mängder text och skapa förslag på instuderingsfrågor. Men även för att föreslå personliga lärresor och matcha kunskaper och färdigheter i hela organisationen. Filtred, Fuse, Docebo och svenska Sana Labs är några som redan har AI-funktionalitet. En spännande utveckling som vi följer med intresse.

Är du intresserad av att veta mer om hur man kan använda AI, och hur lärplattformarna som har AI-stöd fungerar? Vi på Learntech hjälper gärna till att gå igenom era behov och utvärdera möjliga plattformar.