Swedish Learning Awards-nominering

904 418

Vi på Learntech är väldigt stolta över att vår kollega Gustaf Sylvin varit delaktig i ett av de nominerade bidragen till årets Swedish Learning Awards

Gustaf har lett digitaliseringsprocessen och tagit fram digitala utbildningar med en pedagogik som lämpar sig till det digitala formatet i Nynäshamn och Järfälla kommuns satsning på Hälsofrämjande arbetsliv, tillsammans med medarbetare i kommunerna.

Syftet med kompetensinsatsen Hälsofrämjande arbetsliv är att få ner sjukskrivningstalen, framförallt genom utbildning av chefer. Det har redan givit resultat för de anställda i båda kommunerna, och samtliga målsättningar har överträffats, enligt Linn Marsten, projektägare och personalchef i Nynäshamn kommun.

Enhetschef Rosario Ali, huvudprojektledare för projektet, lyfter Gustafs förmåga i att leda ett förändringsarbete kring digitalisering. Utbildningarna har blivit väldigt uppskattade och används nu i fler organisationer i landet, och enligt Rosario finns det ett stort behov av detta i många andra kommuner.

Väldigt kul att få vara med och göra skillnad i människors arbetsvardag tycker vi på Learntech! Grattis till nomineringen önskar vi till Nynäshamn och Järfällas alla medarbetare.

Vinnarna tillkännagivs på Learning Conference i Stockholm 20-21 september.

#swedishlearningawards #learningconference #learntech