Vår syn

Vi tror på individens vilja att utvecklas!
Att alla har en vilja att lära sig nya saker, att inspireras tillsammans med andra, att ständigt vilja bli bättre. 
Vi är övertygade om att kompetens och lärande blir framtidens konkurrensfördel.

De organisationer som förstår detta och skapar förutsättningar för ett modernt lärande för sina anställda, sina kunder och sina partners är de som kommer lyckas i framtiden.

​En effektiv lärande organisation​

För att skapa en framgångsrik lärande organisation är det fyra områden du behöver fokusera på.​
Alla områdena påverkar, men kan ha olika stor betydelse beroende på organisationens affär, verksamhet och strategi för lärandet. En förutsättning är modern teknik och en lärande kultur.​​

1. Formellt lärande i en organisation​

De finns en utbildningskatalog för formellt lärande som är ämnesinriktad eller jobb- och uppgiftsanpassad. Utbildningen bedrivs genom olika digitala metoder och i blandade former, där den lärarledda delen fokuserar på diskussion och reflektion snarare än föreläsning och presentation. ​

Organisationen har implementerat en plattform för att leverera formell utbildning. En organisation som har utvecklat detta steg använder processer och metoder för att koppla lärande till organisationens mål, samt till de kompetenskrav som arbetsuppgifterna kräver.​
Ägarskapet finns framför allt hos HR eller utbildningsavdelningen.​​

2. Individ- och behovsanpassat lärande​

Individen är i fokus och lärupplevelsen blir allt viktigare. Utbildningen är situationsanpassad och innehållet relevant för målgruppen, så kallat kurerat innehåll.​

​I utvecklingen av utbildning och annat innehåll används Design thinking som metod. Individen erbjuds att ta mer kontroll över sin egen utveckling. Det innebär att individen själv väljer vilket innehåll som hen behöver för att lösa sina arbetsuppgifter, när i tiden och vilken metod som passar bäst. ​
Ägarskapet finns i verksamheten.​​

3. Kontinuerligt lärande​

Verksamheten fokuserar på prestationer istället för utbildning/kompetens som en isolerad företeelse (Performance Management).​

​Organisationen har introducerat ”Just-in-time” och stöd för det informella lärandet. I detta steg finns möjligheter för individen att styra sin egen utveckling och även hur arbetsuppgifterna utförs förutsatt att önskat resultat uppnås. Lärande pågår hela tiden direkt i arbetet och det sociala lärande och kunskapsdelning är väl utvecklat.​
Ägarskapet finns i verksamheten och hos individen.​​

4. Integrerat lärande​

Lärandet är fullt ut integrerat i arbetet och ingen separat företeelse. Verksamheten tänker inte lärande längre, utan utveckling och innovation.  Initiativet för att både lära och att lära ut har tagits över av individen. ​
I den lärande kulturen är innovation och förändring i centrum. Kulturen tillåter misstag, det vill säga lärande genom att våga prova och utmana. Återkoppling och tid för reflektion är centralt. På denna nivå har organisationen en väl utvecklad digital strategi där teknik och arbete är fullt ut integrerat.​​
Ägarskapet finns hos individen.​

 

Svep uppåt