Nu har Learntech en diplomerad Teamcoach

1024 512

Nu har vi på Learntech en diplomerad teamcoach! Lotta Sundell, som jobbar som Learning & Performance konsult hos oss, breddar sin kompetens och coachar nu både individer och team. Här berättar vi kort vad en teamcoach gör.


Vad är teamcoaching?

Teamcoaching är en metod att få team att bli mer motiverade och fokuserade på sin uppgift. Syftet är att utveckla teamet som enhet, förbättra teamets kommunikation och få teamet att nå de mål de själva satt upp. Teamcoachingens grundfilosofi bygger på övertygelsen om teamets egen kraft och förmåga till förändring och utveckling. Det är teamet som har svaret och teamcoachingens syfte är att åstadkomma en läranderesa som utgår ifrån teamet eget behov. 

Varför är teamcoaching bra?

Allt mer arbete sker idag i team. Teamen ska samarbeta och har uppgifter som ska lösas och hela syftet är att bidra till organisationens övergripande mål. Genom att bygga effektiva team kan ni förbättra produktiviteten och få bättre affärsresultat. Det finns alltså mycket att vinna på att lära teamet bli mer effektivt. Ett effektivt team fokuserar på att nå resultat, bidrar till teamets leverans, litar på varandra och har dessutom roligare ihop.

Vad gör en teamcoach?

Min viktigaste uppgift som teamcoach är att få teamet att kommunicera med varandra. Jag har ingen egen agenda eller mål med teamet utan lyssnar in vart teamet befinner sig och vad de önskar uppnå. Som teamcoach är jag neutral och har en stor tilltro till teamet och låter alla komma till tals. Jag står för ett helikopterperspektiv och kan belysa olikheter och meningsskiljaktigheter men det är teamet själva som står för lösningen. Jag hjälper teamet att utvecklas genom att ställa reflekterande och utforskande frågor men det kan också handla om att genomföra övningar för att skapa insikter. En bra teamcoach ger utrymme för både samtal, tystnad och reflektion.  

Krävs det något särskilt av ett team för att sätta igång?

Det är en förutsättning att teamet har en gemensam uppgift och ska nå ett gemensamt uppnått mål. Det viktigaste när man går in i en teamcoaching är att hela teamet är med på banan. Om någon i teamet inte vill eller tror på coachingen kommer uppdraget inte att lyckas. För att öka motivationen och skapa en bra grund för coachingen bör det vara tydligt vad som förväntas av teammedlemmarna. Det är viktigt att skapa en positiv känsla och få teammedlemmarna att känna ett äkta eget engagemang, på det sättet får vi teamet att ta ägarskap för arbetet och att nå uppsatt mål. Vi inleder alltid teamcoachingen med en förberedelsefas där vi genomför individuella intervjuer med samtliga teammedlemmar för att säkerställa att de har förstått vad coachingen innebär samt fånga upp frågor. 

Hur kan ett upplägg se ut för ett team?

Vårt coachprogram består vanligtvis av 6-10 coachingtillfällen under en 6-månadersperiod. Rekommenderad längd för varje coachtillfälle är 2,5 timmar. Vårt program är uppdelat i fem steg:  

 • Förberedelser
 • Kick-off
 • Teamcoaching
 • Avslutning
 • Uppföljning

Vi rekommenderar fysiska träffar så långt som möjligt men för de som sitter geografiskt utspridda finns även möjlighet till ett 100% digitalt program. I båda fallen jobbar vi med digitala självstudier såsom videos och poddar som teamet kan titta på före och efter tillfällena. Inledningsvis börjar vi med att identifiera teamets långsiktiga mål. Vad vill de ha uppnått när de är färdiga med teamcoachingen? Vi jobbar med två perspektiv, det individuella och sedan enas om teamets mål. Vad är viktigt för alla? Under varje coachtillfälle jobbar vi igenom teamets frågeställningar och går igenom följande steg:

 • Incheckning
 • Det övergripande målet
 • Definiera dagens ämne
 • Utforskning av dagens ämne och mål
 • Vad ska vi göra, när och hur?
 • Utcheckning

Hur kommer Teamet igång?

Ta kontakt med Lotta och boka in ett möte för att gå igenom ert behov av en teamcoachinsats.

+46 708-20 22 44
lotta.sundell@learntech.se