Nätverkande och kunskapsdelning hos Learntech 12 juni

1024 136

Välkommen till vårt nätverksmingel i Stockholm där vi vill skapa ett sammanhang för branschkollegor att nätverka och utbyta erfarenheter med varandra. Vi vill bjuda in er till ett samtal med två av våra kunder som kommer presentera hur de jobbar med lärande i olika format. 

Katarina Noen, Head of Learning Sweden från Ericsson berättar om Technical Leadership Program, som syftar till att stärka tekniska experter i sina ledarroller. Programmet spänner över nio månader och bygger på såväl lärande i arbetet som socialt lärande och lärarledda tillfällen. I lärmålen ingår att som teknisk ledare bli bättre på kommunikation, påverkan och att sprida sin kunskap i verksamheten, samt att fungera som ”brobyggare” och förbereda för att leda tekniskt komplexa utvecklingsprojekt. Efter examen fortsätter deltagarna nätverka med alumnis, agera som mentorer och kunskapsdelare (tex via initiativet “Teach for Ericsson”) samt stötta kommande program. Programmet ingår i Expert Learning  Lab, ett samarbete mellan ABB, Ericsson, Saab och Volvo, tillsammans med KTH, CTH, Linköpings Universitet och Örebro Universitet, som syftar till att stärka svensk konkurrenskraft med nya sätt att samverka och sprida kunskap, så att nästa generations tekniker kan växa och bli bättre, som experter och tekniska ledare. 

Lisa Olsson Tunbäck, Christin Rach och Sandra Andrén från Grant Thornton delar med sig av hur de har tagit fram en innovativ chefsonboarding som integrerar lärandet med chefernas dagliga arbetsuppgifter, kallad GeT Leading. Den är utvecklad för att stötta de nya cheferna just-in-time utifrån deras vardag och kickar igång direkt när man kliver på som chef. Det är en flexibel introduktion där Grant Thorntons strategi har styrt innehållet och chefernas behov har satts i fokus för utformning av kompetensinsatsen. Onboardingen integrerar lärande i chefernas dagliga arbete och ger dem bättre förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag och ta sig an rollen på en snabbare och mer flexibelt sätt.   

Vi kommer också presentera hur våra kunders arbete kan kopplas ihop med Learntechs modell för att stötta på resan mot att bli en lärande organisation. Utöver nya idéer och spännande samtal bjuder vi också på förfriskningar och tilltugg. 

Datum: 12 juni kl. 16-18

Plats: IOffice Drottninggatan 33

Eventet är till för dig som jobbar inom L&D, är beslutsfattare eller en ambassadör för lärande och behöver argument och verktyg för att jobba vidare.

Eventet är kostnadsfritt. Anmäl dig redan nu, antalet platser är begränsade. Har du frågor om eventet, maila till lotta.sundell@learntech.se


Anmäl dig här