Organisationer som värdesätter konstant lärande kommer att leda världen när de skapar det nya normala

1024 512

För sjätte året i rad sammanställer LinkedIn insikter kring Workplace Learning. Att ha möjligheter att lära och utvecklas är faktor nummer 1 på frågan om vad som definierar en “exceptionell arbetsmiljö” för dagens medarbetare. Rapporten sammanfattar också att “Learning lights up company culture”.

Några highlights:

  • Det finns en klar koppling att lärande driver utvecklingen av företagskulturen, och att kulturen sen driver engagerade medarbetare, som i sin tur innoverar, skapar nöjda kunder och konkurrenskraft.
  • Organisationer som är framgångsrika med internrekrytering lyckas behålla sina medarbetare nästan dubbelt så länge jämfört med de som inte har en fungerande intern mobilitet, vilket bygger kompetens och minskar kostnader avsevärt. (2,9 år jämfört med 5,4 år).
  • Dubbelt så många L&D professionals säger att de numera är en del av verksamhetens strategiska arbete, jämför med förra året (från 24% till 53%)
  • Många L&D professionells har svårt att hinna med sin egen vidareutbilding.

Länk till rapporten: