Learntech webinar om AI för lärande – 2024-09-13

828 720

Välkommen på Learntechs webinar om AI för lärande på temat, generativ AI för lärande – hur går det egentligen?
Chat GPT kom för 18 månader sedan, och vi har lärt oss otroligt mycket mer sedan dess. Framförallt när det gäller ens eget lärande Just-in-time.
➡     Men vilka är de  bästa lösningarna för lärande i arbetet?
➡     Hur lär vi oss med Chat GPT, Microsoft Copilot och Google Gemini?
➡     Vilka lärplattformar har blivit mest använda?
➡      Och hur kan man samordna hela organisationens lärande med Generativ AI?

Learntechs Tomas Östling går i webbinariet den 13 september igenom var vi är idag, vad som fungerar bäst och gör en spaning in i framtiden.
Webinariet är riktad till dig som jobbar inom L&D eller HR, är beslutsfattare eller en ambassadör för lärande och behöver mer kunskap för att jobba vidare med AI.

Anmälan här