Learntech utvecklar lärandet inom spetsteknologier

1024 512

Under 2022 leder Learntech projektet ”Integrerat lärande i digitala spetsteknologier” med syftet att öka Sveriges konkurrenskraft som kunskapsnation. Målet är att korta tiden för att få nya tekniska innovationer att spridas och läras ut bredare, i samverkan med Sveriges industrier, högskolor och universitet. Det ska ske genom att ta fram ett smidigt arbetssätt för systematisk och hållbart lärande, inklusive strategier, metoder, kultur och digitala ekosystem. I april 2022 ska metoden för integrerat lärande vara klar, och den skall provas praktiskt på två kunskapsområden: AI och mjukvarusäkerhet.

Projektets mål är att ta fram en modell för att nya kunskaper som skapas i avancerade teknikprojekt lätt ska kunna återanvändas för lärande. Först för att sprida kunskapen bland de experter som arbetar i projektet, för att i nästa steg utveckla medarbetare i andra delar av industrin. I sista fasen ska det även kunna användas för utbildning inom högskolor och universitet. Projektet är delfinansierat av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och sker tillsammans med projektparterna ABB, Ericsson, Saab och KTH inom programområdet "Avancerad digitalisering".