Learntech samverkar för innovation och tillväxt inom svensk EdTech industri

1024 512

Learntech är via sitt engagemang i PROMISE med i en samverkansgrupp med ett tjugotal aktörer som på uppdrag av Regeringskansliet undersöker förutsättningar för kompetensutveckling och livslångt lärande.

I ett första steg har en kartläggning gjorts kring hur innovationsekosystemet för EdTech ser ut. Trots att Sverige är starka på digitalisering och innovation finns det mycket kvar att göra för att stärka utvecklingen inom EdTech. För att lyckas måste samordning och samarbetet mellan forskning, EdTech bolag och utbildningsaktörer bli starkare.

I ett nästa steg ska ett antal initiativ dras igång för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom området.

Ladda hem rapporten här