Globalt industriföretag

Globalt industriföretag stöttar transformationen av HR-system med learning in the flow of work” för alla medarbetare. Lösningen är en kombination av digitala lärmoduler och inbäddade guider i systemet.

Bakgrund om företaget

Företaget är marknadsledande inom sin bransch med kunder och verksamhet i +mer än 100 länder. Produktportföljen ligger på teknikens framkant och organisationen har ett starkt behov att attrahera och utveckla talanger på alla marknader. För att möjliggöra detta har verksamheten utvecklat sina processer inom HR för att skapa ett oemotståndligt erbjudande för sina anställda och kommande kandidater. 

Utmaningen

Att byta ut existerande HR-system mot en modern lösning som möter behov och krav för att attrahera och utveckla medarbetarna i en global konkurrenskraftig organisation. I samband med förändringen lades stort fokus på linjechefens möjlighet att ha överblick och transparens i hela livscykeln för sina medarbetare, och att alltid kunna erbjuda rätt lösning för varje individs utveckling. Systemskiftet måste kunna ske sömlöst utan att chefer och medarbetare skall behöva omfattande omskolning i det nya systemet. 

Lösningen

Att bygga en lärlösning anpassad till varje användargrupp, som möjliggör lärande “just-in-time", kopplat till respektive HR-process och aktivitet. Learntech stöttade kunden med att identifiera kompetensbehovet för varje målgrupp och HR-process, och därifrån sätta en arkitektur för lärandet på tre nivåer; Princip, Process, System. Utifrån arkitekturen utvecklades digitala lärobjekt för varje roll och process, som paketerades i learning pathways (lärresor) och publicerades på organisationens lärplattform. För att skapa en sömlös upplevelse i verktyget stöttade Learntech med upphandling och införande av en Digital Adoption Platform, med funktionalitet som bäddar in användarguider i systemet, anpassade för varje målgrupp och aktivitet. Hela lärlösningen behöver kunna vidmakthållas och utvecklas av interna resurser efter införandet. 

Resultat

Lärlösningen erbjuder alla målgrupper att via lärplattformen hitta rollspecifikt lärstöd för varje aktivitet i HR-systemet, just-in-time, på varje nivå (princip, process, system). För linjechefer och HR-professionals finns steg-för-steg-guider inbäddade för alla aktiviteter i systemet. Detta har reducerat behovet av specifik systemutbildning till ett minimum, och tagit bort “tomma klick” då guiden tar användaren direkt till rätt sida. Alla digitala lärmoduler och steg-för-steg-guider utvecklades av intern personal vilket möjliggör en kontinuerlig uppdatering och utveckling av lärlösningen, i takt med uppdatering av HR-processerna och systemet.