Grant Thornton

Revisions- och konsultföretag Grant Thornton digitaliserar introduktionen av sina nya medarbetare och skapar en wow-känsla av att ”Allt är möjligt”.  Dessutom är introduktionen mer effektiv och går snabbare än tidigare.

Bakgrund om företaget

Grant Thornton har ca 1200 medarbetare på 22 kontor runt om i Sverige och tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Under ett år stöttar de cirka 25 000 företag och organisationer i Sverige i ekonomiska frågor. Som ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd kan de hjälpa företag i över 140 länder.   

Utmaningen

Grant Thornton anställer ca 150-200 nya medarbetare per år, både unga talanger, men också en del med mer erfarenhet. Alla behöver förstå företagets kultur och värderingar men framför allt de unga talangerna som oftast kommer direkt från skolbänken behöver stöttning för att snabbt komma in i arbetet. Tidigare har varje ny medarbetare tilldelats en handledare som har hjälpt till att slussa in den nya i rollen. Det har varit uppskattat men tagit mycket tid från handledaren och har ibland gett olika bild av företaget beroende på vilken handledare den nya har fått.       

Lösningen

Grant Thornton valde därför att tillsammans med Learntech göra förändringar i onboardingprocessen i syfte att göra den mer effektiv och likvärdig. Med en bra onboardingprocess kan man bland annat ta vara på nya kollegors engagemang och deras vilja att snabbt komma i gång med arbetet. Vi valde att jobba efter Design Thinking-metodiken och efter att ha genomfört ett stort antal intervjuer med både chefer, handledare och nyanställda landade vi i två olika digitala onboardingprogram, ett för hela företaget och ett specifikt för varje affärsområde. Syftet med det centrala onboardingprogrammet var att förmedla Grant Thorntons vision, kultur och värderingar medan det affärsområdesspecifika var inriktat på att komma in i sin nya roll. Först ut för det affärsområdesspecifika programmet var Ekonomiservice. Båda programmen är en blandning av självstudier, interaktiva webbinar samt uppgifter att utföra individuellt och i grupp som sträcker sig över några månader.   

Resultat

Den första versionen av både det centrala och det affärsområdesspecifika Onboardingprogrammet var klara på bara fyra månader och lanserades till över 100 nya kollegor. Och resultatet var mycket positivt. I uppföljande intervjuer med inblandade chefer och handledare kan vi se att de nya programmen upplevs mer effektiva och likvärdiga. Och i utvärderingar ser vi att deltagarna är väldigt nöjda med sin introduktion och de har uppfattat Grant Thornton som ett modernt framtidsinriktat företag som verkligen bryr sig om sina medarbetare.   

”Ni har lyckats ge en bredare bild av vad Grant Thornton är och vad min tid på Grant Thornton kan bli. Just att man får känslan av att allt är möjligt, att man inte ska "uppåt" utan snarare "framåt" i sin utveckling (istället för karriär) tar jag med mig. Tack!” 

- Ny medarbetare som gått det nya onboardingprogrammet

Jag är glad och stolt över att alla vi tillsammans gör att våra nya kollegor blir en del av Grant Thornton både professionellt och socialt. Vi har tillsammans med Learntech lyckats göra introduktionen till en gemensam kunskapsresa där nya kollegor bidrar med nya perspektiv på verksamheten och där vi tar tillvara på deras frågor och erfarenheter eftersom det bidrar även till vår utveckling.  

- Anna Gilljam, Head of Learning