w

w

w

w

w

Vi är din långsiktiga partner

Vi är lärkonsulter som tillsammans med våra kunder och med stöd av digital teknik skapar  en kultur där lärande är i fokus. Vi är en långsiktig partner som kan hjälpa dig hela vägen, från att komma igång med digitalt lärande till att ta fram långsiktiga strategier och att i grunden förändra hur du utvecklar medarbetarna.

Learntechs modell för lärande organisation

Vi på Learntech har tagit vår erfarenhet från alla de olika kunduppdrag vi varit med i, samt slagit ihop det med research om modernt lärande och utvecklat vår egen modell för hur du utvecklar en lärande organisation. Vi ser det som ett antal olika byggstenar där alla stegen kan utvecklas parallellt.

Det vi gör

Vi erbjuder coaching, konsulttjänster och utbildning till dig som vill komma igång med digital utbildning eller kommit en bit på väg men behöver stöd att förfina strategi, kultur eller sätt att arbeta.

Coaching

Konsulttjänster

Konsulttjänster

Kurser

Utbildning

Kontakta oss

Vi hjälper dig analysera nuläget och med stöd av modellen hjälper vi dig ta nästa steg. 

Några av våra kunder

Nyheter från Learntech