Teknik för lärande – vi reder ut begreppen

150 150 Helena Eketrapp

Under senaste året har marknaden för digitala verktyg och plattformar för lärande exploderat. Leverantörerna använder en mängd olika begrepp i sin marknadsföring och påstår gärna klara det mesta.

I takt med att det kommer nya typer av plattformar blir det svårare  för en organisation att välja – Vilken typ av plattform möter just våra behov?  Ska vi ha en plattform och ge avkall på några av våra behov eller kan vi ha flera olika plattformar? Hur kommer det i så fall fungera?

Sex teknikområden för lärande

Vi ser att det finns sex tydliga teknikområden som dagens plattformar för lärande fokuserar på. Vi har valt att kalla dem enligt bilden nedan. Vi tänker att denna karta ger en rätt så heltäckande bild som kan hjälpa dig på vägen.

Vi ska nu kort beskriva varje område samt vilka behov det möter.

LMS – Leverans och uppföljning av utbildning

Ett traditionellt LMS är bra på att hantera utbildningar, det vi dagligdags kallar för formellt lärande både för elearning, lärarledda eller blandade utbildningar. Det finns stöd för en utbildningskatalog, samt att anmäla sig eller tilldela utbildning samt och följa uppgenomförande av utbildning. Om du har behov av hantera obligatoriska utbildningar och certifieringar, där du måste följa upp och rapportera deltagandet är ett traditionellt LMS det du behöver.

Utbildningsbibliotek med färdigt innehåll

En utmaning för många organisationer är att tiden och kostnaden för att producera innehåll till sitt LMS.  Idag finns det ett antal färdiga kursbibliotek inom mer generella ämnesområden, tex ledarskap, försäljning och IT.  Vissa av dem har egen LMS-funktionalitet medan andra integreras med ett LMS. Flera LMS har idag färdiga integrationer med de stora kursbiblioteken.  Några av de svenska utbildningsföretagen har idag färdiga bibliotek, t.ex. för MS Office eller ledarskap. Vill du snabbt ha mycket innehåll på plats för generella ämnesområden så är det alltid värt att kika på de färdiga utbildningsbiblioteken för att se vad de kan erbjuda.

Learning Experience 

Senaste året har marknaden för Learning Experience plattformar fullständigt exploderat – det är något som alla i branschen pratar om. Det finns inget bra svenskt ord men vi skulle kunna beskriva det som en plattform som ger möjlighet att uppleva och utforska och där individen själv tar initiativ till sitt lärande. Fokus är här själva lärupplevelsen, dvs att användarens upplevelse är positiv så användaren stannar kvar och dessutom får den förväntade läreffekten. Mycket handlar om ett attraktivt responsivt gränssnitt med utbyggda sociala funktioner. Mogna LXP har också stöd för  microlärande, att dela kunskap, följa andra personer, och adaptivt lärande, dvs att du kan få rekommendationer baserat på vad andra användare som har en liknade profil som du gör.  Många LXP har också stöd för grundläggande LMS-funktionalitet med leverans och uppföljning av utbildning.

Flera nya uppstickare har kommit under året och glädjande nog även några svenska sådana. Även de befintliga stora LMS:en gör anspråk på att ha LXP-funktionalitet.

Utbildningsprogram med stöd för tidslinje (Learning Journey eller learning path)

Forskning visar ett den genomsnittliga genomförande graden för en webbutbildning är x %. Ett sätt att öka genomförandet markant är  att dela upp en utbildning i mindre delar, sk micro-utbildning, som kopplas till en tidslinje. Då kan en deltagare t.ex. få en micro-del per dag i sin mobil-app. Kopplat till flödet kan också finnas lärarstöd eller coaching. Denna teknik är utmärkt stöd om du tex vill skapa  introduktionsprogram för nyanställda (pre- eller onboarding program).

Lärportal

En lärportal samlar information om ett ämnesområde och byggs ofta upp av strukturerade html-sidor med text, bilder, filmer, länkar och dokument. Syftet är att samla allt som en viss jobbroll eller arbetsuppgift kräver för att förenkla sökandet efter relevant information.  En lärportal ligger ofta väldigt nära ett företags ledningsystem och är kanske till och med integrerat eller  en del av ett ledningssystemet. Flera av de större LMS:en har idag stöd för att bygga egna portalsidor som kan riktas mot grupper av användare.

Socialt lärande eller samarbetsyta

När vi pratar socialt lärande och samarbetsyta menar vi en plats där vi kan dela information och kunskap samt diskutera olika frågeställningar. För att en samarbetsyta ska fungera i en organisation så behöver det gå att skapa grupper eller team för olika områden. Här finns. En uppsjö av system och tom Microsoft har numera en användbar lösning i Office 365 med Teams.

Vilken teknik behöver din organisation?

I bilden nedan har vi mappat in de olika typerna av verktyg eller teknologi i en 70-20-10 graf. Denna bild ger också en vägledning för vilka verktyg som löser vilka behov utifrån perspektivet formellt ==> informellt lärande.

Många av dagens lärplattformar sträcker sig över flera delar men ofta finns fokus inom en eller kanske två delar, även om man i marknadsföringen säger att man är ”bäst” på allt. Vi har i denna artikel valt att inte namnge några plattformar men vill du veta mer så är du välkommen att kontakta oss på Learntech så kan vi hjälpa dig vidare att hitta rätt utifrån din organisations behov. Vi har bra koll på de flesta plattformar som finns på marknaden, både svenska och internationella.

Medförfattare till denna artikel är Lotta, Ulf, Tomas, Malin och Gustaf på Learntech


 

Vad behövs för att skapa den effektiva lärande organisationen?

Att skaffa teknik för att möjliggöra en lärande i en organisation handlar om så mycket mer än att få en plattform för den formella utbildningen på plats. Vi behöver också teknik för lärande i vardagen, att dela erfarenheter, möjligheter att bli inspirerade och att snabbt hitta intressant och relevant innehåll.

Skriven av

Helena Eketrapp

Alla inlägg av Helena Eketrapp