Posts Tagged :

DUP21

Ansökan till utbildningen Digital Utbildningsproducent är öppen
150 150

I takt med den ökade digitaliseringen kommer behovet av modernt lärande explodera under kommande år. För att tillgodose det här behovet behöver det produceras massor av bra och relevant utbildning…

läs mer