Stödjer ert LMS en lärande organisation?

150 150 Helena Eketrapp

Eller är det kanske dags att byta?

Enligt flera olika undersökningar så är mer än 50% av alla organisationer missnöjda med sitt LMS då det upplevs out-of-date och inte möter affärsbehoven. Och enligt Brandon Hall Group så funderar 37% av alla organisationer på att byta ut sitt nuvarande LMS inom de närmsta åren.

Det finns många faktorer som bidrar till organisationers missnöje.  Vårt förändrade sätt att lära med digitaliseringen av lärande ställer andra och nya krav på ett systemstöd. Nedan har vi sammanfattat det vi ser hos våra kunder:

 • Vi konsumerar allt mer innehåll via mobila enheter. Framtidens lärande kommer tills största delen vara mobilt (anytime-anywhere learning).
  (Undersökningar visar att smartphone användare tar ett material 45% snabbare än en person som går igenom motsvarande material på en dator. Vi blir också allt mer benägna att använda våra egna telefoner eller datorer (BTOD – Bring your own device).
 • Vi förväntar oss engagerande lärande som är anpassat efter våra behov.  Vi vill att lärplattformen erbjuder personifierat lärande.
 • Lärande i arbetet blir självklart, både för att öka prestation och produktiviteten men även för att öka engagemang och viljan att stanna kvar i organisationen.
 • Vi tar allt mer eget initiativ och ansvar för lärande och utveckling även för arbetsrelaterade ändamål
 • Socialt lärande blir allt viktigare både för att skapa engagemang och en lärande kultur som bidrar till att organisationens mål kan uppnås (genom ökad prestation och produktivitet). Vi vill även, allt mer ha möjlighet att bidra med våra egna erfarenheter (användargenerat innehåll), både för att själva utvecklas men även för att kunna bidra till att organisationens mål.

Den digitala transformationen inom lärande drivs på av oss användare. Vårt lärande har förändrats de senaste åren.

”Vi vill lära i arbetet, vi vill lära i vår egen takt och vi vill lära oss när vi behöver! Och det ska dessutom vara engagerande och inspirerande. Vi är mer otåliga, vill ha svar direkt, har mindre tid över och behöver passa in lärandet i vardagen. Allt fler förväntar sig att få det man behöver digitalt”

Enligt LinkedIn Learning’s 2018 Workplace Learning Report

Fokusera på användarens behov istället för utbildningsavdelningens!

Det är dags att tänka om det traditionella LMS:et. Istället för att tänka utifrån utbildningsavdelningens behov (administration och leverans av utbildning) så tänk utifrån individens och gruppens behov. Whats in it för me?

1. Jag vill ha mer kontroll över och ta ansvar för mitt lärande (var, hur, när, tempo, innehåll etc)
2. Jag vill lära mer av mina kollegor och min chef
3. Jag vill lära mig i en miljö som är engagerande och som jag blir inspirerad av

Metoden att utgå från användaren kallas Design Thinking.

Moderna lärplattformar möjliggör för individen att bestämma hur, när och vad man ska läras sig och dessutom skapa sina egna inlärningsmål och läranderesor genom att kunna välja från ett stort urval av ämnen och innehåll, oavsett om det är att personligt eller professionellt intresse.  

Vilka krav ska jag ställa på en modern lärplattform?

Det finns ett oändligt antal plattformar på marknaden, där de flesta marknadsför sig som det mest moderna och bästa. Det kan vara svårt att veta vad man ska titta på och det är lätt att drunkna i listor med funktioner.

Nedan har vi listat fem nycklar vid val av ett en lärplattform som ska stödja en lärande organisation:

 1. Användarupplevelsen – Vi inte nog betona vikten av ett enkelt, attraktivt och engagerande gränssnitt
 2. Kontinuerligt lärande – Verktyg som stödjer ett kontinuerligt lärande
 3. Lärande i arbetet – Verktyg som möjliggör lärande direkt eller i nära anslutning till arbetet
 4. Leverans av lärande och utbildning – Verktyg som effektivt levererar relevant utbildning och lärande styrt av användarens behov. Verktyg som använder Artificiell intelligence (AI) för att personalisera lärandet.
 5. Lärande som möjliggör kunskapsdelning – Verktyg som stödjer socialt lärande genom att uppmuntra och engagera användarna i att fråga, dela och hjälpa varandra.

Om du väljer ett verktyg som ger dig dessa 5 nycklar så kan du vara säker på att det kommer bidra till att skapa en lärande organisation och därmed affärsnytta.

Vad innebär det att byta LMS?

Många organisationer är rädda för att det är en stor kostnad förknippad med att byta LMS. Men om du gör det på ett strukturerat och smart sätt så kommer du snabbt ha tjänat igen investeringen.
Ladda ned vårt whitepapper Ny lärplattform på plats – effektivt och smart som ger dig en övergripande karta för detta arbete.

Och det är inte alltid du behöver byta ut ditt LMS utan du kan komplettera det med de delar som saknas, se vår blogg Teknik för lärande – Vi reder ut begreppen där vi beskriver de olika teknikområdena i en modern lösning för lärande.

Varför satsa på en modern lärplattform?

Ett effektivt lärande påverkar lönsamhet, produktivitet och  kundnöjdhet. Medarbetare som lär mår bättre, blir engagerade och presterar bättre. Dessutom, enligt LinkedIn Learning 2018 Workplace Report, nästan 95% av medarbetarna säger att de skulle stanna hos ett företag längre om det investerade mer i lärande och kompetensutveckling.

Skriven av

Helena Eketrapp

Alla inlägg av Helena Eketrapp