Stödjer ert LMS en lärande organisation?

150 150 Helena Eketrapp

Eller är det kanske dags att byta?

Enligt flera olika undersökningar så är mer än 50% av alla organisationer missnöjda med sitt LMS då det upplevs out-of-date och inte möter affärsbehoven. Och enligt Brandon Hall Group så funderar 37% av alla organisationer på att byta ut sitt nuvarande LMS inom de närmsta åren..

Det finns många faktorer som bidrar till organisationers missnöje. Vårt förändrade sätt att lära och digitaliseringen av lärandet ställer andra och nya krav på ett systemstöd. Nedan har vi sammanfattat det vi framför allt möter hos våra kunder:

  • Vi konsumerar allt mer innehåll via mobila enheter. Framtidens lärande kommer till största delen vara mobilt (anytime-anywhere learning). Undersökningar visar att smartphone användare går igenom ett material 45% snabbare än en person som går igenom motsvarande material på en dator. Vi blir också allt mer benägna att använda våra egna telefoner eller datorer (BYOD – Bring Your Own Device)
  • Vi förväntar oss engagerande lärande som är anpassat efter våra behov. Och vi vill att lärplattformen erbjuder personifierat lärande.
  • Lärande i arbetet blir självklart, både för att öka prestation och produktivitet men även för att öka engagemang och viljan att stanna kvar i organisationen.
  • Vi tar allt mer eget initiativ och ansvar för vårt lärande och utveckling, även för arbetsrelaterade ändamål.
  • Socialt lärande blir allt viktigare både för att skapa engagemang och en lärande kultur som bidrar till att organisationens mål kan uppnås (genom ökad prestation och produktivitet). Vi vill även, allt mer ha möjlighet att bidra med våra egna erfarenheter (användargenerat innehåll), både för att själva utvecklas men även för att kunna bidra i verksamheten.

Den digitala transformationen inom lärande drivs på av oss användare. Vårt lärande har förändrats de senaste åren.

”Vi vill lära i arbetet, vi vill lära i vår egen takt och vi vill lära oss när vi behöver! Och det ska dessutom vara engagerande och inspirerande. Vi är mer otåliga, vill ha svar direkt, har mindre tid över och behöver passa in lärandet i vardagen. Vi förväntar sig att få det vi behöver digitalt”

Enligt LinkedIn Learning’s 2018 Workplace Learning Report

Fokusera på användarens behov istället för utbildningsavdelningens!

Det är dags att tänka om kring det traditionella LMS:et. Istället för att utgå från utbildningsavdelningens behov (administration och leverans av utbildning) så utgå från individens och gruppens behov. Whats in it för me?

1. Jag vill ha mer kontroll över och ta ansvar för mitt lärande (var, hur, när, tempo, innehåll etc)
2. Jag vill lära mer av mina kollegor och min chef
3. Jag vill lära mig i en miljö som är engagerande och som jag blir inspirerad av

Metoden att utgå från användaren kallas Design Thinking.

Moderna lärplattformar möjliggör för individen att bestämma hur, när och vad man ska lära sig. Det finns möjlighet att skapa sina egna inlärningsmål och läranderesor genom att kunna välja från ett stort urval av ämnen och innehåll, oavsett om det är av personligt eller professionellt intresse  

Vilka krav ska jag ställa på en modern lärplattform?

Det finns ett oändligt antal plattformar på marknaden, där de flesta marknadsför sig som det mest moderna och bästa. Det kan vara svårt att veta vad du ska titta efter och det är lätt att drunkna i listor med funktioner.

Nedan har vi listat fem nycklar vid val av en lärplattform för att den ska stödja en lärande organisation:

  1. Användarupplevelsen – Vi kan inte nog betona vikten av ett enkelt, intuitivt, attraktivt och engagerande gränssnitt. Välj ett sådant verktyg!
  2. Kontinuerligt lärande – Välj ett verktyg som stödjer ett kontinuerligt lärande. Lärande pågår hela tiden, tänkt förbi de formella utbildningarna och välj ett verktyg som kan stötta i varje arbetssituation och som dessutom kan driva ett kontinuerligt lärande.
  3. Lärande i arbetet – Välj ett verktyg som möjliggör lärande direkt eller i nära anslutning till arbetet. Det ställer krav på microlärande, sökbarhet mm, den stora elearningkursen funkar inte när jag vill ha en snabb lösning på hur jag ska utföra en arbetsuppgift på bästa sätt.
  4. Leverans av lärande och utbildning – Välj ett verktyg som effektivt levererar relevant utbildning och lärande styrt av användarens behov. Med hjälp av t.ex. Artificiell intelligence (AI) finns utmärkta stöd för att personalisera lärandet.
  5. Lärande som möjliggör kunskapsdelning – Välj ett verktyg som stödjer socialt lärande genom att uppmuntra och engagera användarna i att fråga, dela och hjälpa varandra.

Om du väljer ett verktyg som ger dig dessa 5 nycklar så kan du vara säker på att det kommer bidra till att skapa en lärande organisation och därmed affärsnytta.

Vad innebär det att byta LMS?

Många organisationer är rädda för att det är en stor kostnad förknippad med att byta LMS. Men om du gör det på ett strukturerat och smart sätt så kommer du snabbt ha tjänat igen investeringen. 
Ladda ned vårt whitepapper Ny lärplattform på plats – effektivt och smart som ger dig en övergripande karta för att byta plattform eller om du inte har någon idag – börja från början.

Och det är inte alltid du behöver byta ut ditt LMS utan du kan komplettera det med de delar som saknas, se vår blogg Teknik för lärande – Vi reder ut begreppen där vi beskriver de olika teknikområdena i en modern lösning för lärande

Varför satsa på en modern lärplattform?

Ett effektivt lärande påverkar lönsamhet, produktivitet och  kundnöjdhet. Medarbetare som lär mår bättre, blir engagerade och presterar bättre. Dessutom, enligt LinkedIn Learning 2018 Workplace Report, nästan 95% av medarbetarna säger att de skulle stanna hos ett företag längre om det investerade mer i lärande och kompetensutveckling.

Skriven av

Helena Eketrapp

Alla inlägg av Helena Eketrapp