Vi hjälper dig lyckas

Tillsammans skapar vi en kultur där lärande är i fokus samtidigt som vi får tekniken på plats. Med vår gedigna erfarenhet, branschkunskap och insikter från omfattande research – erbjuder vi dig en påvisbar transformation till ett effektivt digitalt lärande.

Vi hjälper dig bland annat med:Strategi för digitalt lärande


Projektledning, rådgivning och stöd


Införande av teknik för att leverera lärande


Metoder för att hantera och skapa innehåll


Talent Management


Strategi för digitalt lärande

Vi hjälper dig att utarbeta en strategi för lärandet som tydligt är kopplad till organisationens mål. Vi hjälper dig att driva den förändring i organisationen som krävs för att skapa en lärande kultur.

Vi utvecklar effektiva processer för lärande, kompetens, performance- och talent management. Vi analyserar förbättringsmöjligheter, föreslår och implementerar lösningar för att säkerställa förbättrade prestationer.

Projektledning, rådgivning och stöd

Vi leder eller stöttar projekt inom lärande, utifrån din organisations förutsättningar och behov. Vi arbetar med professionell rådgivning inom lärande med fokus på ledningsgrupper, HR, verksamhets- och utbildningschefer och medarbetare inom Learning & Development.

Vi hjälper dig att sätta tydliga och realistiska mål. I samtalen ser vi till att hålla fokus på uppsatta mål och uppmuntrar och stöttar dig på vägen. Oavsett vilka frågeställningar och utmaningar ditt företag står inför, kan vi med vår breda erfarenhet alltid ge dig de bästa råden.

Införande av teknik för att leverera lärande

Vi hjälper dig att identifiera behov, upphandla och införa systemstöd och lärplattformar som stöttar lärandet i er organisation. Med vår breda erfarenhet kring olika typer av plattformar (Experience, Learning, Competence, Performance,Talent Management) ger vi rekommendationer kring vad som passar er verksamhet bäst.

Vi hjälper er nå ut och kommunicera kring införandet av en ny lärplattform och att driva den nödvändiga förändring som krävs för ett ökat användande i er organisation.

Metoder för att hantera och skapa innehåll

Vi hjälper er att införa blandade lärmetoder för att nå ett mer effektivt lärande. Vårt fokus är att effektivisera nuvarande leverans av utbildning och att öka effekten i verksamheten. Vi stöttar i att införa metoder för lärande i arbetet, micro-lärande, socialt och adaptivt lärande.

Vi hjälper till att införa verktyg och metoder för användargenererat innehåll så att din organisation själv kan utveckla lärmaterial.

Talent Management

Vi har bred erfarenhet kring projekt för att ta fram jobb- och kompetensprofiler med fokus på prestation och arbetsuppgifter. Profilerna kan användas för kompetensinsatser, rekrytering, karriärplanering, utvecklingssamtal med mera.