Om oss

Vi har samlat åtta av de mest erfarna och kunniga personerna inom lärande till Learntech. Vi hålls samman av passionen för lärande organisationer och kunskapsutbyten mellan oss på Learntech, er kunder och våra samarbetspartners.
Vår strävan är inte att bygga en stor organisation med säljare, administration och egen produktion. Istället är vi ett nätverk där alla konsulter har ett eget företag, sin egen profil och erfarenhet. 
Vi lägger stort fokus på att följa utvecklingen internationellt inom Learning & Development och är medlem i Bersin by Deloitte.
 

Helena Eketrapp

+46 708 - 58 24 59

Min ambition är att allt lärande ska stötta organisationens mål och med ett fokus på lär-upplevelsen för individen.  

Lotta Sundell

+46 708-20 22 44

Min drivkraft är att få lärandet att bli en del av kulturen för att möjliggöra snabbare förändringar för framtiden.

Malin Ahlenius Bjurling

+46 708-10 79 27

Mitt fokus är på pedagogik för att skapa bra lärupplevelser och ett kontinuerligt lärande, varje dag direkt i arbetet.

Karolin Eklund

+46 723-26 16 33

Jag skapar innehåll som är tydligt förankrad i en genomtänkt pedagogik, kopplat till den effekt våra kunder vill uppnå med sin kompetenssatsning. 

Gustaf Sylvin

+46 704-61 24 21

Jag har fokus på innehåll och jobbar med metoder och verktyg för effektiv produktion som använder senaste tekniken.

Ulf Annerberg

+46 708-13 83 12

Mina styrkor och erfarenheter ligger främst inom Organizational Development, Change Management och Organizational Learning.  

Tomas Östling

+46 708-64 49 68

Jag drivs av att arbeta med learning och talent management på en strategisk nivå men med ett pragmatiskt förhållningssätt.

Johan Skoglöf

+46 708-74 24 61

Jag brinner för att jobba med företag som vill bygga effektiva lärande organisationer med fokus på modern teknik.