Vi hjälper dig hela vägen

Tillsammans med våra kunder och med stöd av digital teknik skapar vi en kultur där lärande är i fokus. Learntech är en långsiktig partner som kan hjälpa kunden hela vägen, från att komma igång med digitalt lärande till att ta fram långsiktiga strategier och att i grunden förändra hur man arbetar med kompetensutveckling.

Med vår gedigna erfarenhet, branschkunskap och insikter från omfattande research – erbjuder vi dig en påvisbar transformation till ett effektivt digitalt lärande.

 

Strategi för digitalt lärande

Införande av plattform för att leverera lärande


Bygga lärande kultur och förändra arbetssätt 


Design och digitalisering av utbildning


Projektledning och rådgivning


Strategi för digitalt lärande

Vi hjälper dig att utarbeta en strategi för lärandet som tydligt är kopplad till organisationens mål. Vi hjälper dig att driva den förändring i organisationen som krävs för att skapa en lärande kultur.

Vi utvecklar effektiva processer för lärande, kompetens, performance- och talent management. Vi analyserar förbättringsmöjligheter, föreslår och implementerar lösningar för att säkerställa förbättrade prestationer.

Införande av plattform för att leverera lärande

Vi hjälper dig att identifiera behov, upphandla och införa lärplattformar som stöttar lärandet i er organisation. Med vår breda erfarenhet kring olika typer av plattformar (Experience, Learning, Competence, Performance,Talent Management) ger vi rekommendationer kring vad som passar er verksamhet bäst.

Vi hjälper er nå ut och kommunicera kring införandet av en ny lärplattform och att driva den nödvändiga förändring som krävs för ett ökat användande i er organisation. Vi kan också ge råd för  hur ni kan förvalta och arbeta med kontinuerlig utveckling.

Bygga lärande kultur och förändra arbetssätt 

Vi hjälper dig att driva den förändring i organisationen som krävs för att skapa en lärande kultur. För detta krävs en medvetenhet på alla nivåer, allt från ledning till chefer till att individen förstår sitt eget ansvar i att vilja utvecklas. Vi hjälper dig med kommunikation, workshops, formulera budskap, facilitera workshops i ledningsgrupper samt ger förslag på aktiviteter som stöttar förändringen. 

Design och digitalisering av utbildning

Vi hjälper er att transformera er befintliga utbildning till ett nytt modernt format. Vårt fokus är att effektivisera nuvarande leverans av utbildning och att öka effekten i verksamheten. Med hjälp av Design Thinking fångar vi användarens behov och preferenser för lärande. Vi hjälper er införa blandade lärmetoder för att nå ett mer effektivt lärande. Vi stöttar i att införa metoder för lärande i arbetet, micro-lärande, socialt och adaptivt lärande. Vi hjälper er konvertera befintlig utbildning.

Projektledning och rådgivning

Som en röd tråd genom allt vi gör ingår projektledning och rådgivning. Vi leder eller stöttar projekt inom lärande, utifrån din organisations förutsättningar och behov. Vi arbetar med professionell rådgivning inom lärande med fokus på ledningsgrupper, HR, verksamhets- och utbildningschefer och medarbetare inom Learning & Development. Vi hjälper dig att sätta tydliga och realistiska mål. I samtalen ser vi till att hålla fokus på uppsatta mål och uppmuntrar och stöttar dig på vägen. Oavsett vilka frågeställningar och utmaningar ditt företag står inför, kan vi med vår breda erfarenhet alltid ge dig de bästa råden.