Monthly Archives :

mars 2022

Ansökan till utbildningen Digital Utbildningsproducent är öppen
150 150

I takt med den ökade digitaliseringen kommer behovet av modernt lärande explodera under kommande år. För att tillgodose det här behovet behöver det produceras massor av bra och relevant utbildning…

läs mer
Learntech utvecklar lärandet inom spetsteknologier
150 150

Under 2022 leder Learntech projektet ”Integrerat lärande i digitala spetsteknologier” med syftet att öka Sveriges konkurrenskraft som kunskapsnation. Målet är att korta tiden för att få nya tekniska innovationer att…

läs mer